Thursday, 11 August 2011

Dajal Berkuasa di Bumi Selama 40 tahun

Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad (6/454),Hanbal (54/1-2)dan Abdul Razak(20822)melalui laporan Ibnu Khaitsam yang melaporkan:

"Dajal akan tinggal di Bumi selama 40 tahun,setahun bagaikan sebulan,sebulan bagaikan semiggu, seminggu bagaikan sehari dan sehari bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma dalam api".

"Setahun bagaikan sebulan"Merujuk Masa yang berlalu dengan Pantas

Kenyataan hadis,"Setahun bagaikan sebulan",.....bermaksud pada era kemunculan dajal, teknologi manusia seperti teknologi pengangkutan, komunikasi dan komputer berada pada kemuncaknya.Bukti kemajuanknologi manusia pada waktu itu adalah kemampuan teknologi 'melipat waktu'.

Contohnya,dengan menggunakan teknologi pengangkutan,manusia mampu memendekkan waktu perjalanan,sehingga perjalanan yang sebelum itu mengambil masa setahun mampu dipendekkan kepada hanya sebulan,malah lebih cepat daripada itu.Dengan demikian,masa seakan berlalu dengan begitu pantas....

Berkaitan dengan hipotesis ini, terdapat hadis yang memaparkan pengertian yang sama. Anas bin Malik melaporkan Rasulullah SAW berkata,

"Tidak terjadi kiamat sehingga waktu terasa dekat.Satu tahun bagaikan seperti satu bulan dan satu bulan bagaikan satu minggu.Satu minggu bagaikan satu hari dan satu hari ibarat satu jam,serta satu jam laksana kobaran api... 

No comments:

Post a Comment

Pages

YouTube Blog

Nukilan dari insan yang jahil